Fietsen in Oeffelt

Dit weekend hebben we gefietst in Oeffelt.  Oeffelt? Voor een indruk van onze heroïsche tocht klik dan hier
Om meer te weten te komen over Oeffelt lees dan het volgende Oeffelt heeft namelijk heel wat te bieden… 
Even wat gegevens…

Oeffelt

Boxmeer. Tot 1994 was Oeffelt een zelfstandige gemeente, maar bij de ingrijpende gemeentelijke herindeling van dat jaar werd deze gemeente bij Boxmeer gevoegd.
Op 1 januari 2009 telde het 2.340 inwoners. Het dorp is gelegen aan de Maas
Toponymie
Oeffelt werd voor het eerst vermeld in een document uit 1075. Hierin was sprake van de naam Uflo. Dit zou een samenvoeging zijn van de Keltische woorden Uffa (water) en Ten (nederzetting), dus een ‘nederzetting aan de Maas’.
Een nabijgelegen buurtschap werd omstreeks 1100 vermeld als Brakel, hetgeen gescheurd weiland betekent.

Geschiedenis

In het gebied waar Oeffelt is gelegen zijn archeologische vondsten gedaan waarvan de oudste uit omstreeks 10.000 v.Chr. stammen.
Aangezien de Romeinse heerbaan van Cuijk naar Blerick door het latere Oeffelt liep, is de Romeinse invloed aanzienlijk geweest. Naast Romeinse muntvondsten werd ook de benedenste steen van een Romeinse kweern (handmolen) uit 250 n.Chr. aangetroffen.
De geschreven geschiedenis begon met een oudste schriftelijke vermelding uit 1075. Brakel wordt in een document van de Abdij van Echternach, uit omstreeks 1100, als Bracla gespeld.
In 1242 was in een oorkonde sprake voor het eerst sprake van een pastoor van Brakel. De parochie bestond toen dus reeds en is waarschijnlijk van die van Beugen afgesplitst. Het land van Cuijk viel kerkelijk onder het Prinsbisdom Luik. De eerste kerk zou in de 10e eeuw gebouwd zijn.
Oeffelt behoorde vanouds tot het Land van Cuijk maar werd in 1442 door de Heer van Cuijk verkocht aan de heerlijkheid Gennep, die onderhorig was aan het Hertogdom Kleef, dat later op zijn beurt deel uit ging maken van Brandenburg-Pruisen. Het gevolg was, dat in Oeffelt, in tegenstelling tot het Land van Cuijk, na de Vrede van Münster (1648) godsdienstvrijheid heerste. Kerkelijk ging Oeffelt na 1442 tot het Aartsbisdom Keulen horen.
In 1636 werd Oeffelt grotendeels verwoest door Kroatische troepen die vanuit Gennep de Maas waren overgezwommen. In 1641 logeerde stadhouder Frederik Hendrik in het plaatselijk kasteeltje “De Kleppenburg”, om leiding te geven aan het beleg van het op de tegenoverliggende Maasoever gelegen kasteel van Gennep, het Genneperhuis. Na 50 dagen werd dit kasteel ingenomen.
Het kasteel De Kleppenburg, dat waarschijnlijk in de 15e eeuw was gebouwd, werd in het midden van de 18e eeuw bewoond door de laatste telg van de adellijke Spaanse familie d’Amalzaga. Daarna raakte het kasteel in verval en werd uiteindelijk gesloopt omstreeks 1845.
In 1794 werd Oeffelt bij Frankrijk ingelijfd, en na de nederlaag van Napoleon Bonaparte in 1813 was het een betwist gebied tussen Pruisen en het nieuw opgerichte Koninkrijk der Nederlanden. Het traktaat van Aken uit 1816 bewerkstelligde dat Oeffelt als laatste gemeente aan de nieuwe provincie Noord-Brabant werd toegevoegd.
In 1830 werd in Oeffelt een brouwerij en een leerlooierij aangetroffen. Hooilanden langs de Maas en weilanden wat verder van de rivier af gelegen zorgden voor agrarische bedrijvigheid en op de heide ten westen van het dorp werden schapen gehouden. Ook werd hakhout geteeld en gewonnen. Het dorp telde toen 930 inwoners.
Een economische activiteit die in het begin van de 20e eeuw is begonnen is de baksteenfabricage. Hiervoor heeft men klei afgegraven waardoor de plas De Kleine Vilt is ontstaan. Ook tegenwoordig is dit bedrijf, als Steenfabriek Engels Oeffelt BV, nog actief.
Bezienswaardigheden
Oeffelts voormalige gemeentehuis en het monument ter herinnering aan de gemeentelijke herindeling

Bezienswaardigheden

Kerk van de Zoete Naam Jezus, ook San Salvatorkerk genaamd, uit 1954, is ontworpen door Nico van der Laan. Het was de opvolger van een kerk die in 1853-1854 was gebouwd en de eerste kerk was die Pierre Cuypers heeft ontworpen. Deze kerk ging in 1944 verloren waarna de huidige kerk werd gebouwd. In 2007 werd deze tot rijksmonument bestempeld. In de voormalige kerk werd een renaissancebeeldje van Maria Toevlucht der Zondaren vereerd, dat op 17 april 1753 door de laatste bewoner van het kasteel was geschonken. Er werden wonderbaarlijke genezingen aan toegeschreven. Op 12 juni 1809 verleende Paus Pius VII een volle aflaat aan hen die in de kerk waar het beeldje was uitgestald -onder meer- voor de uitroeiing der dwaalleeringen en het welzijn der H. Kath. Kerk zullen gebeden hebben. Tijdens het oorlogsgeweld in 1944 was het beeldje zoekgeraakt en het is nooit meer teruggevonden. Wel is er een replica van vervaardigd, maar de devotie kwam tot een einde.
    Windkorenmolen De Vooruitgang, uit 1913, zwaar beschadigd in 1944 maar herbouwd. Een tweede molen, die in de onmiddellijke nabijheid hiervan stond, ging in 1944 voorgoed verloren.
    Grauwe Hof, aan Looi 1, een krukboerderij uit omstreeks 1600, gerestaureerd in 2006 en sindsdien zorgboerderij. Dit is het oudste pand van Oeffelt.

 Natuur en landschap

De belangrijkste rivier in Oeffelt is uiteraard de Maas. De Oeffeltse Raam stroomt uit in de Maas. In de uiterwaarden van de Maas ligt het natuurgebied Oeffelter Meent. Verder naar het westen ligt landbouwgebied. Ten zuiden van Oeffelt, op het grondgebied van Beugen, ligt het natuurgebied De Vilt.
[bewerken] Verkeer en vervoer

Tot 1944 had het dorp een eigen treinstation, gelegen aan het Duits Lijntje.

De veerpont over de Maas naar Gennep werd in 1955 opgeheven, toen de verkeersbrug tot stand kwam. De uitspanning Veerhuis herinnert hier nog aan. Het originele veerhuis huis werd in 1944 overigens door oorlogsgeweld verwoest.

 Bekende inwoners

    Joannes Matthijs Gijsen, bisschop van Reykjavik en voormalig bisschop van Roermond, geboren te Oeffelt op 7 oktober 1932.
    Theo Diepenbrock, zanger, is woonachtig in Oeffelt.

Trivia

Het wapen van de voormalige gemeente toont een droogscheerdersschaar.